Mensenrechtenhof wijst opnieuw op individuele plichten en verantwoordelijkheden

In een beslissing van 7 juli 2020 sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich uit in de zaak Mahi t. België. Deze zaak is interessant omdat ze wederom licht werpt op de plichten en verantwoordelijkheden die eenieder geacht wordt te hebben in een democratische samenleving. Al te vaak wordt immers vergeten dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) weliswaar een verdrag van rechten is, maar dat zowel in de tekst van het verdrag als in de rechtspraak van het EHRM duidelijk ook individuele plichten en verantwoordelijkheden naar voor komen.

Continue reading “Mensenrechtenhof wijst opnieuw op individuele plichten en verantwoordelijkheden”

Desinformatie in een democratie: valkuilen op weg naar de waarheid

Het democratische debat staat onder druk door verschillende beleidscrisissen en het vertrouwen in democratie daalt. Daar komt een nieuwe crisis bovenop: een informatiecrisis. Desinformatie ligt als een bom onder actuele debatten. Bewogen door hun vrees voor destabilisatiecampagnes door buitenlandse mogendheden bewapenen enkele (democratische) (buur)landen zich met repressieve wetgeving. Dergelijke ontmijningstechniek staat nochtans op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting. Schieten ze met een kanon op een mug, of heiligt het doel de middelen? Continue reading “Desinformatie in een democratie: valkuilen op weg naar de waarheid”

VTM mag ‘Cold Case’ toch uitzenden van de rechter – Het resultaat is juist, nu nog de redenering…

Het Antwerpse parket eiste in kort geding een uitzendverbod van de tv-reeks ‘Cold Case’. Hoewel de voorzitter de vordering afwees, toont zijn beschikking aan dat de rechtspraak van het EHRM omtrent preventieve uitzendverboden nog niet ten volle is doorgedrongen tot de Belgische rechtbanken. Continue reading “VTM mag ‘Cold Case’ toch uitzenden van de rechter – Het resultaat is juist, nu nog de redenering…”