Mensenrechtenhof wijst opnieuw op individuele plichten en verantwoordelijkheden

In een beslissing van 7 juli 2020 sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich uit in de zaak Mahi t. Belgiƫ. Deze zaak is interessant omdat ze wederom licht werpt op de plichten en verantwoordelijkheden die eenieder geacht wordt te hebben in een democratische samenleving. Al te vaak wordt immers vergeten dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) weliswaar een verdrag van rechten is, maar dat zowel in de tekst van het verdrag als in de rechtspraak van het EHRM duidelijk ook individuele plichten en verantwoordelijkheden naar voor komen.

Continue reading “Mensenrechtenhof wijst opnieuw op individuele plichten en verantwoordelijkheden”