Internering van geestesgestoorde veroordeelden: van “bis in idem” naar “ne bis in idem”

Veroordeelden bij wie tijdens de detentie een geestesstoornis wordt vastgesteld, kunnen onder bepaalde voorwaarden en op verzoek van de gevangenisdirecteur door de kamer voor de bescherming van de maatschappij (hierna: KBM) geïnterneerd worden (art. 77/1, §1 Interneringswet 2014). Vormt de regelgeving over de internering van geestesgestoorde veroordeelden een schending van het ne bis in idem-beginsel (art. 4 Prot. 7 EVRM)? Louise Gheysens meent van wel en formuleert enkele voorstellen tot wetswijziging.

Continue reading “Internering van geestesgestoorde veroordeelden: van “bis in idem” naar “ne bis in idem””

Ghoumid v France: A Problematic Seal of Approval

On 25 June 2020, the Strasbourg Court delivered judgement in the case of Ghoumid and others v France. An important question in the case was whether the French administrative measure of citizenship deprivation constituted a punishment in the sense of Article 4 Protocol 7 ECHR. According to Louise Reyntjens, the Court’s conclusion is difficult to defend. Continue reading “Ghoumid v France: A Problematic Seal of Approval”