EHRM veroordeelt parlementair onderzoek van geloofsbrieven: grondwetgever buitenspel gezet?

In het arrest Mugemangango veroordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (‘EHRM’) in grote kamer de wijze waarop het Waals Parlement in 2014 een klacht van een kandidaat die (net) niet verkozen raakte, verwierp. Daarmee geeft het Hof definitief de doodsteek aan het onderzoek van de geloofsbrieven, niet alleen in dat parlement, maar ook in de andere deelstaatparlementen en in de federale wetgevende Kamers. In deze blogpost gaan we na hoe aan deze verdragsschending kan worden verholpen, hoewel niet alle relevante grondwetsbepalingen voor herziening vatbaar zijn verklaard.  

Continue reading “EHRM veroordeelt parlementair onderzoek van geloofsbrieven: grondwetgever buitenspel gezet?”