Rechters hebben last met verdeelde bewijslast in anti-discriminatiezaken

Op 4 augustus 2020 wees de Gentse rechtbank van eerste aanleg een vordering tot vaststelling van discriminatie op grond van handicap af. De uitspraak staat in schril contrast met eerdere rechtspraak en getuigt van een erg veeleisende interpretatie van de bewijsregels in het anti-discriminatierecht. Marie Spinoy en Jogchum Vrielink analyseren de zaak en leggen uit waarom deze interpretatie ingaat tegen de ratio legis van de bewijsregels.

Continue reading “Rechters hebben last met verdeelde bewijslast in anti-discriminatiezaken”

Le 3 décembre, ou une invitation à penser collectivement les handicaps

Voilà près de trente ans que, sous l’impulsion des Nations Unies, est célébrée chaque 3 décembre la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée est notamment l’occasion de réaffirmer les principes de base qui innervent la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), parmi lesquels les principes d’égalité, d’autonomie, d’inclusion et de participation. Continue reading “Le 3 décembre, ou une invitation à penser collectivement les handicaps”

3 december: een uitnodiging om collectief na te denken over handicap

Al bijna 30 jaar lang vieren de Verenigde Naties op 3 december de Internationale Dag voor personen met een handicap. Deze dag vormt de gelegenheid bij uitstek om de uitgangspunten en beginselen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VRPH) opnieuw te bevestigen, waaronder gelijkheid, autonomie, inclusie en participatie. Continue reading “3 december: een uitnodiging om collectief na te denken over handicap”