Dataretentie: doet de wetgever het deze keer beter?

In april 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof de bewaarplicht van telecomoperatoren om de telecommunicatiegegevens van hun klanten bij te houden. Deze dataretentieplicht ligt echter al langer onder vuur en werd al eerder vernietigd door de hoogste rechtscolleges. Ondertussen heeft de Belgische wetgever een nieuw voorontwerp klaar, maar het blijft de vraag in hoeverre dit beantwoordt aan de eisen van het Grondwettelijk Hof.

Continue reading “Dataretentie: doet de wetgever het deze keer beter?”