Gemoederen verhit totdat de rechter zegt hoe het zit?

Zo’n 200 à 250 tweedeverblijvers hebben de federale overheid in gebreke gesteld. Ze dreigen naar de rechter te zullen stappen als de overheid binnen een week niet de maatregel intrekt die tweedeverblijvers verbiedt naar hun tweede verblijf te trekken. In deze blogpost vraagt drs. Pieter Gillaerts aandacht voor de declaratoire vordering als gepast instrument voor een toekomstgerichte oplossing. Continue reading “Gemoederen verhit totdat de rechter zegt hoe het zit?”

Corona stelt spanning tussen sanctionerende overheid en burger op scherp

In tijden van crisis kijken burgers naar de overheid om de plots ontstane onzekerheid te bestieren. Zo aanvaarden we tijdens de huidige coronacrisis dat de staat verregaande beperkingen oplegt aan onze individuele vrijheden. Big government is needed to fight the pandemic”, schrijft het anders vrijgevochten The Economist. De uitgevaardigde ‘coronamaatregelen’ dreigen echter dode letter te blijven wanneer ze niet gepaard gaan met geloofwaardige handhaving. In deze post belicht Thibaud Witters hoe overheidshandhaving een vertrouwensrelatie met de maatschappij net kan bedreigen of versterken.

Continue reading “Corona stelt spanning tussen sanctionerende overheid en burger op scherp”

Entre distanciation sociale et réunions virtuelles : quel contrôle parlementaire en temps de pandémie ?

Au cours du mois de mars 2020, l’Europe est devenue l’épicentre de la pandémie du Covid-19. Dans ce contexte, des mesures extraordinaires ont été prises par les États pour endiguer l’épidémie et réduire le risque de saturation des hôpitaux. La Belgique n’est pas épargnée par ce virus, qui bouleverse le fonctionnement de l’ensemble de notre société. L’objet du présent texte est d’examiner une des conséquences institutionnelles de la pandémie en Belgique, à savoir son impact sur le fonctionnement des assemblées parlementaires.

Continue reading “Entre distanciation sociale et réunions virtuelles : quel contrôle parlementaire en temps de pandémie ?”

Stilstand in de bouw: wie betaalt de rekening ?

De coronacrisis doet ook voor de in uitvoering zijnde overheidsopdrachten tal van vragen rijzen. Heel wat aannemers zagen zich genoodzaakt de werkzaamheden stil te leggen en beroepen zich op ‘onvoorzienbare omstandigheden’. Zij rekenen erop dat de opdrachtgevers het opgelopen nadeel zullen compenseren. Maar kunnen ze daar inderdaad van uitgaan? In deze blogpost bepleit prof. dr. David D’Hooghe alvast een duidelijkere communicatie over de verhouding werk (‘blijf aan het werk’) en gezondheid (‘blijf in uw kot’). Continue reading “Stilstand in de bouw: wie betaalt de rekening ?”