Meertalige communicatie in crisissituaties: nood aan een wettelijk kader

Een van de uitdagingen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen is gerelateerd aan de maatschappelijke taaldiversiteit. In sommige media werd gesteld dat bepaalde bevolkingsgroepen moeilijk te bereiken zijn via de voorgeschreven taal of talen en via de klassieke kanalen voor overheidscommunicatie. Als antwoord op die uitdaging verspreiden diverse besturen op federaal, Vlaams en lokaal niveau meertalige boodschappen om het publiek te informeren over de manieren waarop de verspreiding van Covid-19 kan worden tegengegaan en over de maatregelen die de overheid heeft genomen. Het aantal gebruikte talen en de manier waarop die berichten zijn opgesteld variƫren. Andere besturen hanteren dan weer enkel de voorgeschreven taal of talen in hun communicatie.

Continue reading “Meertalige communicatie in crisissituaties: nood aan een wettelijk kader”