A telework cure for traffic congestion: telework policies in the Netherlands and Finland to inform a Belgian prognosis

The value of telework for workers, employers and society has been researched extensively. This contribution will focus on the potential impact of telework on commuting and mobility at large. It is worth reminding, however, that telework can cause multiple effects, which often tie into one another. The UK Royal Society for Public Health, for instance, was in favour of home work in order to develop a healthier workforce, which it associates with a less stressful commute. Countries with a high incidence of regular telework seem to have a policy on telework and mobility or its environmental impact. The Belgian government’s position on this is less clear. The need for an evaluation of our current rules on home work could be used to introduce telework as a broader public policy instrument that relates to traffic congestion, environmental issues, workers’ wellbeing, etc. Continue reading “A telework cure for traffic congestion: telework policies in the Netherlands and Finland to inform a Belgian prognosis”

Using machines in law: Automated case-law summaries

Academics and practitioners alike are increasingly aware that technological innovation is reaching the shores of law. Considering the relevance of text to the legal discipline, automated textual analysis is one of the techniques that holds promise for the study of law. In this blog, I attempt to summarize the ECtHR case Bouyid v Belgium automatically as an illustration of this potential. I rely on the expertise of human rights specialists to validate the relevance of the outcome. Continue reading “Using machines in law: Automated case-law summaries”

Improviseren met blokkeren. De blokkering van websites in de Belgische strafprocedure

Van richmeetbeautiful in België tot #Women2Drive in Saudi-Arabië… Wereldwijd halen landen websites uit de lucht om online illegale inhoud te bestrijden. In de Europese Unie gebeurt dat voornamelijk via een bevel aan internettussenpersonen, zoals access en host providers. In Nederland introduceerde de Wet Computercriminaliteit III bijvoorbeeld een takedown-bevel in de strafprocedure. Sinds 1 maart 2019 kan de officier van justitie aanbieders van een communicatiedienst bevelen om bepaalde websites onmiddellijk ontoegankelijk te maken. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) beschouwt het internet als een van de belangrijkste manieren om informatie te ontvangen en te verstrekken . Zo’n bevel is dus ontegensprekelijk een beperking op het recht op vrije meningsuiting. Welke waarborgen moeten er gelden en is de Belgische regeling voldoende voorzienbaar? Hieronder een overzicht van de vereisten die volgen uit de rechtspraak van de Europese Hoven… Continue reading “Improviseren met blokkeren. De blokkering van websites in de Belgische strafprocedure”

Met het vrouwelijke DNA niks as last? Aandachtspunten bij het opstellen van een internationaal juridisch kader voor mitochondriale vervangingstechnieken

Als het gaat over de genetische manipulatie van de menselijke soort, denken de meeste mensen aan de Crispr-techniek die het potentieel heeft om “eenvoudigweg” te knippen en te plakken in het menselijke DNA. Nadat de Chinese wetenschapper He Jiankui beweerde dat hij via de Crispr-techniek het genoom van een tweeling had aangepast om de kinderen resistent te maken tegen het HIV-virus, ging er een schokgolf door de (wetenschappelijke) wereld. Mitochondriale vervangingstechnieken, die het menselijke genoom nochtans ook manipuleren, lokken veel minder collectieve verontwaardiging uit. Zo verscheen op 11 april in de Belgische pers het bericht dat er in Griekenland een kind op de wereld kwam na het gebruik van een mitochondriale vervangingstechniek, maar die berichtgeving passeerde zonder al te veel furore. De technieken werden ook reeds toegepast in Mexico (2016) en in Oekraïne (2017).

Continue reading “Met het vrouwelijke DNA niks as last? Aandachtspunten bij het opstellen van een internationaal juridisch kader voor mitochondriale vervangingstechnieken”

Europeanisation of Georgian Energy Law: A Myth or Reality?

The European Union (EU) has reached a certain degree of influence in exporting internal energy rules beyond the Member States. This growing prominence of the EU energy policy has considerably affected EU relations with its neighbours. In pursuit of its external energy agenda with partner countries the EU primarily uses conditionality to create a network of legal, political and administrative obligations. Georgia, as a Contracting Party to the Energy Community Treaty, is one such partner country influenced by the potential impact of EU energy legislation on its municipal law. Continue reading “Europeanisation of Georgian Energy Law: A Myth or Reality?”

Positive Obligations in the Field of Racial Discrimination – When is a court of law not enough or when is it too much?

Combatting racial discrimination has been a key objective of international human rights law since the adoption of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) in the 1960s. However, as societies evolve, as new treaties are adopted, and as there is a greater cross-pollinization among several protection systems, how should the law operate to combat this scourge, in present-days conditions? Continue reading “Positive Obligations in the Field of Racial Discrimination – When is a court of law not enough or when is it too much?”

The Court of Cassation and the Uniform Interpretation of the Law in the Italian Legal System: the Principle of Law in the Interest of Law.

One of the most serious issues in the Italian legal system concerns the need to guarantee certainty and uniform interpretation of law. The essential purpose of the Court of Cassation in Italy (and, for example, also in France) is to unify the case-law and ensure that the interpretation of texts is the same throughout the whole territory. Legal clarity and certainty contribute to avoiding litigation in an excessive number of cases and guaranteeing the principle of equality. Recently, however, the huge increase in the volume of litigation points out that the Italian legal system does not offer enough legal permanence and certainty. For this reason, the Italian legislator chose to strengthen the nomophylactic function of the Court of Cassation by instating the principle of law in the interest of law (art. 363 of Code of Civil Procedure).

Continue reading “The Court of Cassation and the Uniform Interpretation of the Law in the Italian Legal System: the Principle of Law in the Interest of Law.”

VTM mag ‘Cold Case’ toch uitzenden van de rechter – Het resultaat is juist, nu nog de redenering…

Het Antwerpse parket eiste in kort geding een uitzendverbod van de tv-reeks ‘Cold Case’. Hoewel de voorzitter de vordering afwees, toont zijn beschikking aan dat de rechtspraak van het EHRM omtrent preventieve uitzendverboden nog niet ten volle is doorgedrongen tot de Belgische rechtbanken. Continue reading “VTM mag ‘Cold Case’ toch uitzenden van de rechter – Het resultaat is juist, nu nog de redenering…”

De Grondwet Gequoteerd: over Grondwettelijke Genderpariteit

Deze week stelden zowel de Sp.a als de PS een genderplan voor als deel van hun verkiezingscampagne. Eerder stelden Marike Lefevre en Marie Spinoy op de conferentie ‘Welke Grondwet na 2019?’ voor om artikel 11bis, tweede lid van de Grondwet te wijzigen om de genderpariteitsvereiste in dit artikel veeleisender te maken. Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag geven zij graag wat meer uitleg bij hun voorstel.

Continue reading “De Grondwet Gequoteerd: over Grondwettelijke Genderpariteit”