The protection of human rights: a noble task for courts

“Human Rights Court”, Philipp Heinisch, 2020

On Friday 22 November 2019, a celebration in honour of Paul Lemmens’ emeritus status was held, in the company of many of his friends and colleagues. For this occasion, a number of them wrote a contribution for the wonderful Liber amicorum Paul Lemmens. In a special blog series we have drawn attention to several contributions in this book. To conclude our series, we give the floor to the celebrated emeritus himself.

Continue reading “The protection of human rights: a noble task for courts”

A constitutional joke? Intrusions on (private) life and the role of Parliament in Belgium

On Friday 22 November 2019, a celebration in honour of Paul Lemmens’ emeritus status was held, in the company of many of his friends and colleagues. For this occasion, a number of them wrote a contribution for the wonderful Liber amicorum Paul Lemmens. In this blog series we draw attention to several contributions in this book.  This post constitutes a warning from the social field on the practical consequences of theoretical human rights frameworks, authored by dr. Nathalie Van Leuven.

Continue reading “A constitutional joke? Intrusions on (private) life and the role of Parliament in Belgium”

Timmeren aan de weg naar minder lawaai

Geluid veroorzaakt door vliegtuigen of te luide muziek wordt vaak als hinderlijk ervaren en kan gezondheidsschade veroorzaken. Er bestaan dan ook maatregelen om deze vormen van geluidshinder binnen de perken te houden.  Een andere grote veroorzaker van geluidsoverlast is bijvoorbeeld wegverkeer. Vanaf een zeker geluidsniveau kan het geluid van auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen bovenmatig hinderlijk zijn. In Vlaanderen vormt dergelijke overlast zelfs een van de grootste oorzaken van klachten wegens geluidshinder. De vraag rijst of er, net zoals bij vliegtuigen of te luide muziek, ook met betrekking tot wegverkeer geluidsgrenzen zijn opgesteld en of er mechanismen voorhanden zijn om overschrijdingen te sanctioneren.

Continue reading “Timmeren aan de weg naar minder lawaai”

Droit des obligations et procédure civile : les liaisons vertueuses

Les Chaires Francqui permettent à une université belge d’inviter un  professeur issu d’une autre institution à donner dix heures de cours. Cette année académique, la KU Leuven a choisi le Prof. Dr. Jean-François van Drooghenbroeck  (UCL) pour être titulaire d’une des Chaires. Lors de sa leçon inaugurale, il attire l’attention sur les liaisons vertueuses entre le droit des obligations et la procédure civile. Cet article est une adaptation d’une partie de cette leçon. Continue reading “Droit des obligations et procédure civile : les liaisons vertueuses”

Angst mag onze samenleving niet bepalen

Geconfronteerd met de coronacrisis en bang voor een pijnlijke dood door overbelaste ziekenhuizen, zagen allerlei maatregelen het licht. Raf Geenens en Stefan Sottiaux delen in deze blogpost hun zorgen voor de nevenschade en de langetermijngevolgen. Misleid door angst, dreigen we wakker te worden in een samenleving die we niet willen. Waar blijft de tegen-democratie? 

Continue reading “Angst mag onze samenleving niet bepalen”

The Existence of a Judicial Dialogue between the ECtHR and International Investment Arbitration?

On Friday 22 November 2019, a celebration in honour of Paul Lemmens’ emeritus status was held, in the company of many of his friends and colleagues. For this occasion, a number of them wrote a contribution for the wonderful Liber amicorum Paul Lemmens. In this blog series we draw attention to several contributions in this book. This week, dr. Charline Daelman discusses the existence and nature of a judicial dialogue between the European Court of Human Rights and international investment arbitration. Continue reading “The Existence of a Judicial Dialogue between the ECtHR and International Investment Arbitration?”

Gemoederen verhit totdat de rechter zegt hoe het zit?

Zo’n 200 à 250 tweedeverblijvers hebben de federale overheid in gebreke gesteld. Ze dreigen naar de rechter te zullen stappen als de overheid binnen een week niet de maatregel intrekt die tweedeverblijvers verbiedt naar hun tweede verblijf te trekken. In deze blogpost vraagt drs. Pieter Gillaerts aandacht voor de declaratoire vordering als gepast instrument voor een toekomstgerichte oplossing. Continue reading “Gemoederen verhit totdat de rechter zegt hoe het zit?”

Karlsruhe’s ultra vires ruling: How did Europe’s legal equilibrium unravel?

A lot has been written on the recent German Constitutional Court ruling on the PSPP. Does the bomb that the German Court dropped on the EU legal order last week, represent a shift in judicial ideology or in German attitudes towards EU membership or rather a breakdown in judicial dialogue? Prof. Dr. Arthur Dyevre explains.

Continue reading “Karlsruhe’s ultra vires ruling: How did Europe’s legal equilibrium unravel?”