Positive Obligations in the Field of Racial Discrimination – When is a court of law not enough or when is it too much?

Combatting racial discrimination has been a key objective of international human rights law since the adoption of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) in the 1960s. However, as societies evolve, as new treaties are adopted, and as there is a greater cross-pollinization among several protection systems, how should the law operate to combat this scourge, in present-days conditions? Continue reading “Positive Obligations in the Field of Racial Discrimination – When is a court of law not enough or when is it too much?”

The Court of Cassation and the Uniform Interpretation of the Law in the Italian Legal System: the Principle of Law in the Interest of Law.

One of the most serious issues in the Italian legal system concerns the need to guarantee certainty and uniform interpretation of law. The essential purpose of the Court of Cassation in Italy (and, for example, also in France) is to unify the case-law and ensure that the interpretation of texts is the same throughout the whole territory. Legal clarity and certainty contribute to avoiding litigation in an excessive number of cases and guaranteeing the principle of equality. Recently, however, the huge increase in the volume of litigation points out that the Italian legal system does not offer enough legal permanence and certainty. For this reason, the Italian legislator chose to strengthen the nomophylactic function of the Court of Cassation by instating the principle of law in the interest of law (art. 363 of Code of Civil Procedure).

Continue reading “The Court of Cassation and the Uniform Interpretation of the Law in the Italian Legal System: the Principle of Law in the Interest of Law.”

VTM mag ‘Cold Case’ toch uitzenden van de rechter – Het resultaat is juist, nu nog de redenering…

Het Antwerpse parket eiste in kort geding een uitzendverbod van de tv-reeks ‘Cold Case’. Hoewel de voorzitter de vordering afwees, toont zijn beschikking aan dat de rechtspraak van het EHRM omtrent preventieve uitzendverboden nog niet ten volle is doorgedrongen tot de Belgische rechtbanken. Continue reading “VTM mag ‘Cold Case’ toch uitzenden van de rechter – Het resultaat is juist, nu nog de redenering…”

De Grondwet Gequoteerd: over Grondwettelijke Genderpariteit

Deze week stelden zowel de Sp.a als de PS een genderplan voor als deel van hun verkiezingscampagne. Eerder stelden Marike Lefevre en Marie Spinoy op de conferentie ‘Welke Grondwet na 2019?’ voor om artikel 11bis, tweede lid van de Grondwet te wijzigen om de genderpariteitsvereiste in dit artikel veeleisender te maken. Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag geven zij graag wat meer uitleg bij hun voorstel.

Continue reading “De Grondwet Gequoteerd: over Grondwettelijke Genderpariteit”

Inequality as National Identity – the Federal Paradox.

The Flemish Care Insurance Case in a Comparative Perspective

Fundamental rights and the principle of equality may be part of a Member States’ national identity and thus protected by Article 4 (2) TEU. This blogpost argues that within federal states such as Belgium, paradoxically the same holds true for the principle of (federal) inequality, which allows federal entities to treat similar situations differently than other federal entities. Continue reading “Inequality as National Identity – the Federal Paradox.”

Antwerp Court Muddies the Waters: Belgian Burkini Ban Justified

On 18 December 2018, the Antwerp court of first instance held that the burkini ban in the Antwerp Police Regulations does not constitute discrimination based on religion. As opposed to the prior two Ghent rulings, the court held that any potential discrimination was justified by hygiene and safety reasons. Earlier, Antwerp had announced it would invoke gender equality to justify the burkini ban. However, the judgment only considers hygiene and safety. While the latter arguments seem purely pragmatic, there are good reasons to apply searching scrutiny to these grounds of justification.

Continue reading “Antwerp Court Muddies the Waters: Belgian Burkini Ban Justified”

Doodstraf voor Belgische IS-strijders: vertrouwen we Iraaks systeem écht meer dan het Belgische gerecht?

De Belgische Syriëganger, Tarik Jadaoun, is in Irak ter dood veroordeeld. Recent stelde N-VA-partijvoorzitter Bart De Wever dat hij hier “persoonlijk geen probleem” mee heeft. Maar er zijn goede redenen om de doodstraf te blijven veroordelen.  Vertrouwen we het Iraakse systeem dan echt meer dan het Belgische gerecht? En willen we eigen “burgers” nog aan de doodstraf onderwerpen, twintig jaar nadat we er afstand van hebben gedaan?

Continue reading “Doodstraf voor Belgische IS-strijders: vertrouwen we Iraaks systeem écht meer dan het Belgische gerecht?”

De paradox van de preambule

In de aanloop naar de verkiezingen worden allerlei wijzigingen voorgesteld aan de Grondwet. Een evaluatie van de actualiteitswaarde van de Grondwet vergt niet alleen een reflectie over nieuwe bepalingen of de herziening van bestaande bepalingen, maar het vereist ook dat er kritisch wordt nagedacht over de noodzaak van het behoud van bepalingen of van de toegevoegde waarde van hangende voorstellen inzake de Grondwet. Zo betoogde Rimanque jaren geleden al dat de Grondwet zich tot de essentie diende te beperken. Wat met het idee om een preambule toe te voegen aan de Belgische Grondwet? Continue reading “De paradox van de preambule”

Tussen Moedertaal en Vaderland – Célébrons la richesse linguistique en Belgique

Depuis 2000, le 21 février est la journée officielle de la langue maternelle. Bien qu’il faille encourager les structures (supra)étatiques à reconnaitre et à employer la langue maternelle de leurs citoyens, la mise en pratique d’un tel idéal n’est pas aisée. Ceci se reflète notamment dans l’histoire du droit et des institutions de notre pays, qui ne semble pas encore avoir trouvé la recette miracle. Continue reading “Tussen Moedertaal en Vaderland – Célébrons la richesse linguistique en Belgique”

De rechterlijke toetsing van bestuursrechtelijke handelingen. Het klassieke toetsingskader is dood. Lang leve het nieuwe toetsingskader!

De laatste decennia is de invloed van de overheid in het maatschappelijke leven alsmaar toegenomen. Bijgevolg is ook het aantal bestuursrechtelijke geschillen exponentieel gestegen. Volgens het klassieke kader voor rechterlijke toetsing van bestuurshandelen worden gebonden bevoegdheden vol getoetst en discretionaire bevoegdheden marginaal. Onder invloed van het recht op een daadwerkelijke rechtsbescherming – zoals beschermd in artikel 6 EVRM (en artikel 13 EVRM) en artikel 47 EU-Handvest – is de houdbaarheidsdatum van het klassieke kader echter overschreden. Een nieuw kader vinden we in het leerstuk van de voldoende rechtsmacht van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Continue reading “De rechterlijke toetsing van bestuursrechtelijke handelingen. Het klassieke toetsingskader is dood. Lang leve het nieuwe toetsingskader!”