De obscure federale bevoegdheidssfeer – van haar nevelen ontdaan?

In 2020 blaast het Belgische federalisme vijftig kaarsjes uit. Staatshervorming na staatshervorming werden meer en meer federale materies toegekend aan de deelstaten. Na zes etappes beschikken de gemeenschappen en de gewesten over sterke, volwassen instellingen en een ruim scala aan bevoegdheden. Maar wat is vandaag dan nog federaal? Continue reading “De obscure federale bevoegdheidssfeer – van haar nevelen ontdaan?”

To refer or not to refer, that is the (preliminary) question. Why Member States’ judges do not participate in the preliminary ruling procedure

Over the last three decades, the EU preliminary ruling procedure has inspired a colossal amount of research. Despite all the work done on Article 267 TFEU, we still know very little about the motives driving individual judges to submit legal questions to the Court of Justice of the European Union (CJEU). This is mainly because the research on the preliminary ruling procedure has focused too narrowly on country-level data, neglecting the fact that preliminary questions are neither the products of Member States’ governments nor the products of courts, but rather of individual judges. Continue reading “To refer or not to refer, that is the (preliminary) question. Why Member States’ judges do not participate in the preliminary ruling procedure”

Blijft het parlement bij de (godsdienst)les?

Met het kleinst mogelijke verschil – één stem – belette de Senaat eind april dat artikel 24 van de Grondwet voor herziening vatbaar zou worden verklaard. Daardoor kunnen tijdens de komende legislatuur geen wijzigingen worden aangebracht aan de grondwettelijke inbedding van de levensbeschouwelijke vakken binnen het leerplichtonderwijs. Op de conferentie ‘Quelle Constitution après 2019?/Welke Grondwet na 2019?’ gaven Johan Lievens en Adriaan Overbeeke twee aanzetten tot debat over een mogelijke bijsturing van de Grondwet.

Continue reading “Blijft het parlement bij de (godsdienst)les?”

De Brusselse bevoegdheidsknoop: de touwtjes ontward?

De Brusselse institutionele architectuur is complex, ondoorgrondelijk en inefficiënt. Dat is ondertussen genoegzaam bekend. Op de conferentie ‘Quelle Constitution après 2019?/Welke Grondwet na 2019?’ lanceerden Johan Lievens en Karel Reybrouck een gedachtenexperiment om de Brusselse instellingen te vereenvoudigen. In deze blogpost geven zij tekst en uitleg. Continue reading “De Brusselse bevoegdheidsknoop: de touwtjes ontward?”

A telework cure for traffic congestion: telework policies in the Netherlands and Finland to inform a Belgian prognosis

The value of telework for workers, employers and society has been researched extensively. This contribution will focus on the potential impact of telework on commuting and mobility at large. It is worth reminding, however, that telework can cause multiple effects, which often tie into one another. The UK Royal Society for Public Health, for instance, was in favour of home work in order to develop a healthier workforce, which it associates with a less stressful commute. Countries with a high incidence of regular telework seem to have a policy on telework and mobility or its environmental impact. The Belgian government’s position on this is less clear. The need for an evaluation of our current rules on home work could be used to introduce telework as a broader public policy instrument that relates to traffic congestion, environmental issues, workers’ wellbeing, etc. Continue reading “A telework cure for traffic congestion: telework policies in the Netherlands and Finland to inform a Belgian prognosis”

Using machines in law: Automated case-law summaries

Academics and practitioners alike are increasingly aware that technological innovation is reaching the shores of law. Considering the relevance of text to the legal discipline, automated textual analysis is one of the techniques that holds promise for the study of law. In this blog, I attempt to summarize the ECtHR case Bouyid v Belgium automatically as an illustration of this potential. I rely on the expertise of human rights specialists to validate the relevance of the outcome. Continue reading “Using machines in law: Automated case-law summaries”

Improviseren met blokkeren. De blokkering van websites in de Belgische strafprocedure

Van richmeetbeautiful in België tot #Women2Drive in Saudi-Arabië… Wereldwijd halen landen websites uit de lucht om online illegale inhoud te bestrijden. In de Europese Unie gebeurt dat voornamelijk via een bevel aan internettussenpersonen, zoals access en host providers. In Nederland introduceerde de Wet Computercriminaliteit III bijvoorbeeld een takedown-bevel in de strafprocedure. Sinds 1 maart 2019 kan de officier van justitie aanbieders van een communicatiedienst bevelen om bepaalde websites onmiddellijk ontoegankelijk te maken. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) beschouwt het internet als een van de belangrijkste manieren om informatie te ontvangen en te verstrekken . Zo’n bevel is dus ontegensprekelijk een beperking op het recht op vrije meningsuiting. Welke waarborgen moeten er gelden en is de Belgische regeling voldoende voorzienbaar? Hieronder een overzicht van de vereisten die volgen uit de rechtspraak van de Europese Hoven… Continue reading “Improviseren met blokkeren. De blokkering van websites in de Belgische strafprocedure”

Met het vrouwelijke DNA niks as last? Aandachtspunten bij het opstellen van een internationaal juridisch kader voor mitochondriale vervangingstechnieken

Als het gaat over de genetische manipulatie van de menselijke soort, denken de meeste mensen aan de Crispr-techniek die het potentieel heeft om “eenvoudigweg” te knippen en te plakken in het menselijke DNA. Nadat de Chinese wetenschapper He Jiankui beweerde dat hij via de Crispr-techniek het genoom van een tweeling had aangepast om de kinderen resistent te maken tegen het HIV-virus, ging er een schokgolf door de (wetenschappelijke) wereld. Mitochondriale vervangingstechnieken, die het menselijke genoom nochtans ook manipuleren, lokken veel minder collectieve verontwaardiging uit. Zo verscheen op 11 april in de Belgische pers het bericht dat er in Griekenland een kind op de wereld kwam na het gebruik van een mitochondriale vervangingstechniek, maar die berichtgeving passeerde zonder al te veel furore. De technieken werden ook reeds toegepast in Mexico (2016) en in Oekraïne (2017).

Continue reading “Met het vrouwelijke DNA niks as last? Aandachtspunten bij het opstellen van een internationaal juridisch kader voor mitochondriale vervangingstechnieken”

Europeanisation of Georgian Energy Law: A Myth or Reality?

The European Union (EU) has reached a certain degree of influence in exporting internal energy rules beyond the Member States. This growing prominence of the EU energy policy has considerably affected EU relations with its neighbours. In pursuit of its external energy agenda with partner countries the EU primarily uses conditionality to create a network of legal, political and administrative obligations. Georgia, as a Contracting Party to the Energy Community Treaty, is one such partner country influenced by the potential impact of EU energy legislation on its municipal law. Continue reading “Europeanisation of Georgian Energy Law: A Myth or Reality?”