Liability for Facebook-comments: Why the ECtHR underprotected Freedom of Speech

In a remarkable case against France, the European Court on Human Rights had to decide on a new question regarding the freedom of speech involving the role of “intermediaries” on the Internet. To what extent can the holder of a Facebook-account be held criminally liable for the comments posted by third parties on his timeline? In this post, prof. dr. Koen Lemmens ponders this question and the answer given by the ECtHR in Sanchez v. France. Continue reading “Liability for Facebook-comments: Why the ECtHR underprotected Freedom of Speech”

Du passé faisons table rase?

Naar aanleiding van zijn nieuwe boek, De dwaling van de beeldenstormer, vraagt Koen Lemmens zich af of een samenleving die voortdurend in verandering is, en daarbij voortdurend moet afwegen welke praktijken, gewoonten en tradities te behouden en welke niet, geen inspiratie kan putten uit het constitutionalisme. Ook grondwetten verankeren immers beginselen met het oog op maatschappelijke stabiliteit, maar niet zo dat wijziging onmogelijk wordt.

Continue reading “Du passé faisons table rase?”