Naar een andere afdwinging van het Gelijkekansendecreet?

 

 

 

 

 

 

 

Op 10 juli 2008 vaardigde Vlaanderen het Gelijkekansendecreet uit. Dat beoogt o.a. de bescherming tegen discriminatie binnen de Vlaamse bevoegdheidsdomeinen, zoals onderwijs en huisvesting. Uit de gedetailleerde evaluatie door Elke Cloots, Marie Spinoy en Jogchum Vrielink van (de rechtspraak over) het discriminatieverbod uit het Gelijkekansendecreet blijkt echter dat de toepassing in de praktijk spaak loopt. In deze post gaan ze in op enkele alternatieven voor het huidige rechterlijke afdwingingsmechanisme in discriminatiezaken.

Continue reading “Naar een andere afdwinging van het Gelijkekansendecreet?”

Le 3 décembre, ou une invitation à penser collectivement les handicaps

Voilà près de trente ans que, sous l’impulsion des Nations Unies, est célébrée chaque 3 décembre la Journée internationale des personnes handicapées. Cette journée est notamment l’occasion de réaffirmer les principes de base qui innervent la Convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées (CDPH), parmi lesquels les principes d’égalité, d’autonomie, d’inclusion et de participation. Continue reading “Le 3 décembre, ou une invitation à penser collectivement les handicaps”

3 december: een uitnodiging om collectief na te denken over handicap

Al bijna 30 jaar lang vieren de Verenigde Naties op 3 december de Internationale Dag voor personen met een handicap. Deze dag vormt de gelegenheid bij uitstek om de uitgangspunten en beginselen van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (VRPH) opnieuw te bevestigen, waaronder gelijkheid, autonomie, inclusie en participatie. Continue reading “3 december: een uitnodiging om collectief na te denken over handicap”