The untapped democratic potential of article 195 of the Belgian Constitution

recent volume makes the case for a revision of the standing interpretation of sovereignty in the Belgian Constitution. The book is the result of a four-years’ interdisciplinary collaboration between philosophers, lawyers, historians and political scientists to establish a historically and intellectually sound reinterpretation of sovereignty, and to formulate scenarios for political renewal in Belgium. In this post Ronald Van Crombrugge considers the untapped democratic potential of the Belgian Constitution’s amendment procedure. This theoretical analysis is followed by a look at the current tentative moves to involve ordinary people in the process of the state reform. Continue reading “The untapped democratic potential of article 195 of the Belgian Constitution”

Against Sovereignty. A Note on the “Belgian” Conception of Sovereignty

A recent volume makes the case for a revision of the standing interpretation of sovereignty in the Belgian Constitution. The book is the result of a four-years’ interdisciplinary collaboration between philosophers, lawyers, historians and political scientists to establish a historically and intellectually sound reinterpretation of sovereignty, and to formulate scenarios for political renewal in Belgium. In this post Raf Geenens explains why plurality played a much larger role for the founding fathers than the commonly with national sovereignty associated unity.

Cultuurbeleid in Brussel: naar een grondwetsconforme praktijk?

"Galeries Saint-Hubert" by tiseb is marked with CC BY 2.0.

Zes opeenvolgende staatshervormingen hebben van de bevoegdheidsverdeling inzake cultuur in Brussel een waar kluwen gemaakt. In de Brusselse cultuursector lijken de ongrondwettelijke praktijken zich dan ook op te stapelen. In deze post licht Arnaud Bouten toe welke grondwetsherziening daar komaf mee kan maken en welke verdere impact dit zou hebben op de federale bevoegdheidsverdeling.

Continue reading “Cultuurbeleid in Brussel: naar een grondwetsconforme praktijk?”

Klimaatverandering en luchtkwaliteit: Frankrijk dubbel gebuisd

"Earth - Global Elevation Model with Satellite Imagery (Version 4)" by Kevin M. Gill is licensed under CC BY 2.0

Klimaat en duurzaamheid blijven de maatschappelijke gemoederen beroeren en staan steeds prominenter op de agenda. Dit roept ook belangrijke juridische vragen op. Een bijzondere blogreeks plaatst deze belangrijke en omvangrijke thematiek in de kijker. In deze bijdrage blikken Françoise Auvray, Christopher Borucki en Pieter Gillaerts terug op enkele evoluties in de Franse klimaatzaak voor de Raad van State. Continue reading “Klimaatverandering en luchtkwaliteit: Frankrijk dubbel gebuisd”

Handhaving van grondrechten: gedeelde verantwoordelijkheid van nationale rechters en het EHRM (deel II)

Shutterstock.com - 1768087268

Voor de handhaving van grondrechten zijn onafhankelijke rechters onmisbaar. Voor de rechten gewaarborgd bij het EVRM zijn dat de nationale rechters en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Zij hebben een “gedeelde verantwoordelijkheid”, die mede gekenmerkt wordt door een bepaalde onderlinge verhouding. Hoe ziet die eruit? In deze post gaat prof. em. dr. Paul Lemmens in op de rol van het EHRM.

Continue reading “Handhaving van grondrechten: gedeelde verantwoordelijkheid van nationale rechters en het EHRM (deel II)”

Handhaving van grondrechten: gedeelde verantwoordelijkheid van nationale rechters en het EHRM (deel I)

Shutterstock.com - 1768087268

Voor de handhaving van grondrechten zijn onafhankelijke rechters onmisbaar. Wat betreft de rechten gewaarborgd bij het EVRM gaat dat zowel om de nationale rechters als om het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Zij hebben een “gedeelde verantwoordelijkheid”, die mede gekenmerkt wordt door een bepaalde onderlinge verhouding. Hoe ziet die eruit? In een eerste post gaat prof. em. dr. Paul Lemmens in op de primaire verantwoordelijkheid van de nationale rechters. Een volgende post bespreekt de subsidiaire rol van het EHRM.

Continue reading “Handhaving van grondrechten: gedeelde verantwoordelijkheid van nationale rechters en het EHRM (deel I)”

Hot times for Ecocide (II): The Belgian proposal

Image by Eva Sevrin

Both nationally and internationally, the question is raised of whether, and if so how, large-scale environmental damage should be criminalized.  In a two-fold post, Eva Sevrin sets out the context of a Belgian proposal and discusses how it envisages ecocide as the newest international crime. In this second post, she focusses on the question of ecocide in the (Belgian) national order. Continue reading “Hot times for Ecocide (II): The Belgian proposal”

Van M-decreet naar Leersteundecreet: What’s in a name?

 

 

 

 

 

 

Eind juni 2021 viel er een belangrijk onderwijsrechtelijk document in de bus: de conceptnota voor het nieuwe Leersteundecreet, of zoals u dat misschien gehoord heeft: ‘de afschaffing van het M-decreet’. Kurt Willems en Marie Spinoy stippen de voornaamste aspecten aan en houden die in het licht van de relevante internationaalrechtelijke verplichtingen.

Continue reading “Van M-decreet naar Leersteundecreet: What’s in a name?”