Belgische klimaatzaak: enkel(e) vaststellingen? (Deel I)

"Earth - Global Elevation Model with Satellite Imagery (Version 4)" by Kevin M. Gill is licensed under CC BY 2.0

Klimaat en duurzaamheid blijven de maatschappelijke gemoederen beroeren en staan steeds prominenter op de agenda. Dit roept ook belangrijke juridische vragen op. Een bijzondere blogreeks plaatst deze belangrijke en omvangrijke thematiek in de kijker. In drie blogposts gaan Françoise Auvray, Christopher Borucki en Pieter Gillaerts in op de spraakmakende Belgische Klimaatzaak. Deze eerste post schetst de zaak en gaat in op de rechtsmacht van de Belgische rechter. Continue reading “Belgische klimaatzaak: enkel(e) vaststellingen? (Deel I)”

Wetgevingsbevelen binnen climate litigation: too hot to handle?

Klimaat en duurzaamheid blijven de maatschappelijke gemoederen beroeren en staan steeds prominenter op de agenda. Dit roept ook belangrijke juridische vragen op. Een bijzondere blogreeks plaatst deze belangrijke en omvangrijke thematiek in de kijker. In deze post bespreekt Anne Bombay de staatsrechtelijke vraag welk rechtsherstel rechters kunnen toekennen. Kunnen rechters naast een schadevergoeding ook, zoals eisers in klimaatzaken doorgaans vragen, een concrete verlaging van de reductiedoelstelling van broeikasgassen opleggen?

Continue reading “Wetgevingsbevelen binnen climate litigation: too hot to handle?”

New dual use regulation: the mixed concept of dual use

Technology creates many legal challenges and opportunities. Reflections on these have been brought together in a recent book. As author of one of the contributions, Kwinten Dewaele reflects on the new European dual use regulation, applicable to items that can be used both for military and civil purposes, and interpretive issues accompanying its implementation. Continue reading “New dual use regulation: the mixed concept of dual use”

To Protect and Serve? Framing the impact of police technology on human rights.

Technology creates many legal challenges and opportunities. Reflections on these have been brought together in a recent book. In this blogpost, Thomas Marquenie discusses how novel law enforcement technologies like predictive analytics and algorithmic profiling pose new challenges to human rights and police integrity.

Continue reading “To Protect and Serve? Framing the impact of police technology on human rights.”

From climate to nature, from ‘blah blah’ to action?

Questions concerning the climate and sustainability continue to stir up strong responses in society and are becoming ever more prominent on the agenda. These topics also raise important legal questions. A special blog series puts these important and wide-ranging issues in the spotlight. As we await whether climate commitments will be made more concrete in Glasgow, Edwin Alblas shines a light on the connection between climate and nature and shares some findings on the effectiveness of nature laws in the EU in practice. Continue reading “From climate to nature, from ‘blah blah’ to action?”

Dataretentie: doet de wetgever het deze keer beter?

In april 2021 vernietigde het Grondwettelijk Hof de bewaarplicht van telecomoperatoren om de telecommunicatiegegevens van hun klanten bij te houden. Deze dataretentieplicht ligt echter al langer onder vuur en werd al eerder vernietigd door de hoogste rechtscolleges. Ondertussen heeft de Belgische wetgever een nieuw voorontwerp klaar, maar het blijft de vraag in hoeverre dit beantwoordt aan de eisen van het Grondwettelijk Hof.

Continue reading “Dataretentie: doet de wetgever het deze keer beter?”