A RAD moment for European consumers

On 1 and 2 July 2021, the ERA Institute organised a conference on Collective Redress in the European Union, primarily focused on the recently introduced Directive (EU) 2020/1828 on representative consumers actions (RAD). A variegated panel of experts, including professionals from academia, practitioners, representatives of consumers associations and the European Commission, discussed the issues raised by this directive. In this blogpost, Sofia Caruso selected a few interesting topics: ad hoc entities, opt-in v. opt-out and funding rules. 

Continue reading “A RAD moment for European consumers”

Samenwerkingsakkoorden als vlottende bevoegdheidsmechanismen

Het Belgisch federalisme berust in globo op twee schijnbaar tegengestelde doelstellingen. De grondwetgever koos van meet af aan voor de autonomie van de deelstaten; tezelfdertijd poogde men het federale niveau voldoende slagkracht te laten behouden. Een uitdagende evenwichtsoefening die na zes formele Staatshervormingen is uitgemond in een gordiaanse knoop. Bovendien liggen alle bevoegdheidsverdelende regels verankerd in de Grondwet en bijzondere wetten, waardoor elke wijziging een bijzondere meerderheid vereist, hetgeen in het huidige politieke landschap onbegonnen werk lijkt. Valt de knoop nog wel te ontwarren?

Continue reading “Samenwerkingsakkoorden als vlottende bevoegdheidsmechanismen”

G.L. v. Italy: the inclusive course of the Strasbourg Case Law

2020 saw the appearance of the book ‘Les grands arrêts en matière de handicap/ De belangrijkste arresten inzake handicap’. The book offers a compilation and critical analysis of the principal case law (at Belgian, European and international level) concerning persons with disabilities from various legal perspectives. In a series of posts we shine a light on various contributions to the book. In this post Marie Spinoy and Kurt Willems write a ‘sequel’ to their chapter on inclusive (higher) education in light of the new Strasbourg decision of G.L. v. Italy.  

Continue reading “G.L. v. Italy: the inclusive course of the Strasbourg Case Law”

Eindtermendiscussie eindelijk ten einde? Grondwettelijk Hof geeft nieuwe eindtermen (voorlopig) groen licht

Eindelijk is er zekerheid: op 1 september treden de nieuwe eindtermen voor het derde jaar secundair onderwijs in werking. Op 22 juli 2021 verwierp het Grondwettelijk Hof immers de vorderingen tot schorsing van het nieuwe eindtermendecreet voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Die vorderingen waren ingesteld door (scholen van) het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de Federatie van Rudolf Steinerscholen. Met het arrest komt voorlopig een einde aan een jaar vol onduidelijkheid over de nieuwe eindtermen. De beroepen tot vernietiging tegen hetzelfde decreet behandelt het Grondwettelijk Hof later. Of de eindtermen ook het einde van het schooljaar halen, blijft daardoor onzeker. Continue reading “Eindtermendiscussie eindelijk ten einde? Grondwettelijk Hof geeft nieuwe eindtermen (voorlopig) groen licht”