No Refuge for the Refugee: Right-Wing Populism in the EU and the Denial of a Safe Haven

"Opening: Parliament fast-tracks vote on 120,000 refugee relocation plan" by European Parliament

Over the last few years, refugees have increasingly been met with hostility upon arrival in Europe. The upsurge of right-wing populism undoubtedly has been an important factor in this regard. According to Nora Achterbosch, right-wing populism poses an imminent threat to refugee law – as it jeopardizes the customary status of the principle of non-refoulement –, and should be dealt with in light of the threat that it poses.

Continue reading “No Refuge for the Refugee: Right-Wing Populism in the EU and the Denial of a Safe Haven”

Is human rights proliferation resulting in a system failure?

‘Can We Still Afford Human Rights?’ This was the provocative question asked by the four editors of the book Can We Still Afford Human Rights? Critical Reflections on Universality, Proliferation and Costs (Edward Elgar 2020). A question which several authors aim to answer in their contributions to the book. In the volume, 14 chapters focus on one of the three interlinked topics of universality, proliferation and costs. In this blog series, three posts relating to the book will focus on one of these topics respectively. In this post Dr. Dalia Palombo discusses the proliferation of human rights and considers how this has led to both empowerment through and backlash against human rights.

Continue reading “Is human rights proliferation resulting in a system failure?”

Klimaatzaken: van burgerlijk naar rechterlijk activisme?

De milieu- en klimaatproblematiek is actueler dan ooit. Milieuverenigingen en burgers eisen een daadkrachtige aanpak van de overheid. Naast het betogen op straat, wordt in Europa en de rest van de wereld de (burgerlijke) rechter nu voortdurend ingeschakeld in de strijd. Deze bijdrage werpt een korte blik op de juridische struikelblokken bij klimaatzaken door milieuverenigingen en het al dan niet onoverkomelijk karakter ervan.

Continue reading “Klimaatzaken: van burgerlijk naar rechterlijk activisme?”

Internering van geestesgestoorde veroordeelden: van “bis in idem” naar “ne bis in idem”

Veroordeelden bij wie tijdens de detentie een geestesstoornis wordt vastgesteld, kunnen onder bepaalde voorwaarden en op verzoek van de gevangenisdirecteur door de kamer voor de bescherming van de maatschappij (hierna: KBM) geïnterneerd worden (art. 77/1, §1 Interneringswet 2014). Vormt de regelgeving over de internering van geestesgestoorde veroordeelden een schending van het ne bis in idem-beginsel (art. 4 Prot. 7 EVRM)? Louise Gheysens meent van wel en formuleert enkele voorstellen tot wetswijziging.

Continue reading “Internering van geestesgestoorde veroordeelden: van “bis in idem” naar “ne bis in idem””

Mensenrechtenhof wijst opnieuw op individuele plichten en verantwoordelijkheden

In een beslissing van 7 juli 2020 sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zich uit in de zaak Mahi t. België. Deze zaak is interessant omdat ze wederom licht werpt op de plichten en verantwoordelijkheden die eenieder geacht wordt te hebben in een democratische samenleving. Al te vaak wordt immers vergeten dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) weliswaar een verdrag van rechten is, maar dat zowel in de tekst van het verdrag als in de rechtspraak van het EHRM duidelijk ook individuele plichten en verantwoordelijkheden naar voor komen.

Continue reading “Mensenrechtenhof wijst opnieuw op individuele plichten en verantwoordelijkheden”

Relativity or universality: a false dichotomy that violates human rights

‘Can We Still Afford Human Rights?’ This was the provocative question asked by the four editors of the book Can We Still Afford Human Rights? Critical Reflections on Universality, Proliferation and Costs (Edward Elgar 2020). A question which several authors aim to answer in their contributions to the book. In the volume, 14 chapters focus on one of the three interlinked topics of universality, proliferation and costs. In this blog series, three posts relating to the book focus on one of these topics respectively. In this post, Nick Goetschalckx explains why the difference between relative and universal views of human rights constitutes a false dichotomy that threatens to keep focus away from the essence of human rights.

Continue reading “Relativity or universality: a false dichotomy that violates human rights”

Hoe het Coronavirus onze bevoegdheidsverdeling op de proef stelt

Mondmaskerorders, de corona-app, een nachtklok, een veralgemeende mondmaskerplicht, het sluiten van de scholen… de coronacrisis stelt onze bevoegdheidsverdeling op de proef. Sommige bevoegdheidskwesties waren non-discussies. Zo kan élke overheid mondmaskers bestellen, zoals er ook niet één bevoegde overheid is om stylo’s en notitieboekjes aan te kopen. Andere bevoegdheidsvraagstukken verdienen wel meer aandacht. In deze bijdrage zet Karel Reybrouck enkele bedenkingen op een rijtje. Continue reading “Hoe het Coronavirus onze bevoegdheidsverdeling op de proef stelt”

Desinformatie in een democratie: valkuilen op weg naar de waarheid

Het democratische debat staat onder druk door verschillende beleidscrisissen en het vertrouwen in democratie daalt. Daar komt een nieuwe crisis bovenop: een informatiecrisis. Desinformatie ligt als een bom onder actuele debatten. Bewogen door hun vrees voor destabilisatiecampagnes door buitenlandse mogendheden bewapenen enkele (democratische) (buur)landen zich met repressieve wetgeving. Dergelijke ontmijningstechniek staat nochtans op gespannen voet met de vrijheid van meningsuiting. Schieten ze met een kanon op een mug, of heiligt het doel de middelen? Continue reading “Desinformatie in een democratie: valkuilen op weg naar de waarheid”

Can we still afford human rights? Issues of universality, proliferation and costs

‘Can We Still Afford Human Rights?’ This was the provocative question asked by the four editors of the book Can We Still Afford Human Rights? Critical Reflections on Universality, Proliferation and Costs (Edward Elgar 2020). A question which several authors aim to answer in their contributions to the book. In the volume, 14 chapters focus on one of the three interlinked topics of universality, proliferation and costs. In this blog series, three posts relating to the book will focus on one of these topics respectively. In this first post, however, we draw from the book’s introduction to share the idea behind the project and the links between the three topics.

Continue reading “Can we still afford human rights? Issues of universality, proliferation and costs”

Reparations for Belgian colonialism: does Belgium bear a legal responsibility to make up for its colonial rule?

Over the last few months, the debate on how Belgium should deal with its colonial past has intensified and led to concrete actions, such as the expression of regrets by the Belgian King and the establishment of a parliamentary “Congo Commission”. This has raised questions on whether reparations for Belgian colonialism, such as monetary compensation, are appropriate. Is Belgium legally obliged under international law to make reparations for its colonial past? In this blogpost, Kato Van der Speeten discusses the possible State responsibility for Belgian colonial rule and uncovers the main hurdles to reparations. Continue reading “Reparations for Belgian colonialism: does Belgium bear a legal responsibility to make up for its colonial rule?”