Juridisch getwist over de nieuwe eindtermen secundair onderwijs: hoorzitting in het Vlaams Parlement

Op 29 oktober 2020 boog de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement zich in een hoorzitting over de haalbaarheid van de nieuwe eindtermen,  vóóraleer ze ingediend worden in het Parlement en vooraleer er een advies is van de afdeling wetgeving van de Raad van State. Een opmerkelijke demarche in een opmerkelijk dossier. Een korte historiek vanuit onderwijsrechtelijke bril.

Continue reading “Juridisch getwist over de nieuwe eindtermen secundair onderwijs: hoorzitting in het Vlaams Parlement”

Kunst & Recht (X): Altijd blijven lachen

‘Execution’ – Yue Minjun

In de blogreeks Kunst & Recht maakt elke blogpost de sprong van een element uit de wereld van de kunst in ruime zin naar de wereld van het recht. Vertrekkend van bijvoorbeeld een lied of een schilderij wordt de lezer geleid naar rechtspraak van het EHRM. In deze blogpost doet het kunstwerk Execution van Yue Minjun ons nadenken over persoonlijke autonomie en individuele vrijheid van Chinese burgers.

Continue reading “Kunst & Recht (X): Altijd blijven lachen”

EHRM veroordeelt parlementair onderzoek van geloofsbrieven: grondwetgever buitenspel gezet?

In het arrest Mugemangango veroordeelt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (‘EHRM’) in grote kamer de wijze waarop het Waals Parlement in 2014 een klacht van een kandidaat die (net) niet verkozen raakte, verwierp. Daarmee geeft het Hof definitief de doodsteek aan het onderzoek van de geloofsbrieven, niet alleen in dat parlement, maar ook in de andere deelstaatparlementen en in de federale wetgevende Kamers. In deze blogpost gaan we na hoe aan deze verdragsschending kan worden verholpen, hoewel niet alle relevante grondwetsbepalingen voor herziening vatbaar zijn verklaard.  

Continue reading “EHRM veroordeelt parlementair onderzoek van geloofsbrieven: grondwetgever buitenspel gezet?”

Kunst & Recht (IX): Express Yourself – Censuur versus cultuur

“It’s crazy to see people be what society wants them to be, but not me.”

In de blogreeks Kunst & Recht maakt elke blogpost de sprong van een element uit de wereld van de kunst in ruime zin naar de wereld van het recht. Vertrekkend van bijvoorbeeld een lied of een schilderij wordt de lezer geleid naar rechtspraak van het EHRM. In deze blogpost doet het nummer Express Yourself van de Amerikaanse hiphopgroep N.W.A. ons nadenken over vrije meningsuiting en het aankaarten van politiegeweld. 

Continue reading “Kunst & Recht (IX): Express Yourself – Censuur versus cultuur”

¡A.I. Caramba! – The reconciliation of AI judges with the ECHR

Artificial intelligence is rapidly being deployed in legal systems all over the world. While certain types of software offer to replace the lawyer for several relatively simple issues, others aim to help the lawyer to conduct research faster than any human ever could. Globally, AI has already proven to be a valuable ally in the distribution of justice. Consequently, it is no surprise that voices are calling to replace, or at least support, human judges with artificial intelligence. Is this the future of humanity or the start of the apocalypse? 

Continue reading “¡A.I. Caramba! – The reconciliation of AI judges with the ECHR”

Verloren zonder wegbeschrijving? Over delen en cumuleren

Op 6 februari organiseerde het Leuven Centre for Public Law in samenwerking met CROW een colloquium over het Vlaamse decreet gemeentewegen naar aanleiding van de inwerkingtreding ervan op 1 september 2019. Op het colloquium bespraken verscheidene sprekers het decreet in al zijn facetten. In deze blogpost bespreekt prof. em. Marc Boes het gebrek aan wettelijke definitie of overkoepelend regime voor gemeente- en andere wegen en de resulterende problemen. Continue reading “Verloren zonder wegbeschrijving? Over delen en cumuleren”

Verdwijnen van Vlaamse gemeentewegen door verjaring: een aflopend verhaal

Op 6 februari organiseerde het Leuven Centre for Public Law in samenwerking met CROW een colloquium over het Vlaams decreet gemeentewegen naar aanleiding van de inwerkingtreding ervan op 1 september 2019. Op het colloquium bespraken verscheidene sprekers het decreet in al zijn facetten. In deze blogpost is mijn ambitie beperkter en ga ik in op een van die facetten. Ik ga met name in op het verdwijnen van gemeentewegen (gelegen in het Vlaamse Gewest) door verjaring, of meer precies: op het niet langer verdwijnen van gemeentewegen door verjaring.

Continue reading “Verdwijnen van Vlaamse gemeentewegen door verjaring: een aflopend verhaal”