Kunst & Recht (IX): Express Yourself – Censuur versus cultuur

“It’s crazy to see people be what society wants them to be, but not me.”

In de blogreeks Kunst & Recht maakt elke blogpost de sprong van een element uit de wereld van de kunst in ruime zin naar de wereld van het recht. Vertrekkend van bijvoorbeeld een lied of een schilderij wordt de lezer geleid naar rechtspraak van het EHRM. In deze blogpost doet het nummer Express Yourself van de Amerikaanse hiphopgroep N.W.A. ons nadenken over vrije meningsuiting en het aankaarten van politiegeweld. 

Continue reading “Kunst & Recht (IX): Express Yourself – Censuur versus cultuur”

¡A.I. Caramba! – The reconciliation of AI judges with the ECHR

Artificial intelligence is rapidly being deployed in legal systems all over the world. While certain types of software offer to replace the lawyer for several relatively simple issues, others aim to help the lawyer to conduct research faster than any human ever could. Globally, AI has already proven to be a valuable ally in the distribution of justice. Consequently, it is no surprise that voices are calling to replace, or at least support, human judges with artificial intelligence. Is this the future of humanity or the start of the apocalypse? 

Continue reading “¡A.I. Caramba! – The reconciliation of AI judges with the ECHR”

Verloren zonder wegbeschrijving? Over delen en cumuleren

Op 6 februari organiseerde het Leuven Centre for Public Law in samenwerking met CROW een colloquium over het Vlaamse decreet gemeentewegen naar aanleiding van de inwerkingtreding ervan op 1 september 2019. Op het colloquium bespraken verscheidene sprekers het decreet in al zijn facetten. In deze blogpost bespreekt prof. em. Marc Boes het gebrek aan wettelijke definitie of overkoepelend regime voor gemeente- en andere wegen en de resulterende problemen. Continue reading “Verloren zonder wegbeschrijving? Over delen en cumuleren”

Verdwijnen van Vlaamse gemeentewegen door verjaring: een aflopend verhaal

Op 6 februari organiseerde het Leuven Centre for Public Law in samenwerking met CROW een colloquium over het Vlaams decreet gemeentewegen naar aanleiding van de inwerkingtreding ervan op 1 september 2019. Op het colloquium bespraken verscheidene sprekers het decreet in al zijn facetten. In deze blogpost is mijn ambitie beperkter en ga ik in op een van die facetten. Ik ga met name in op het verdwijnen van gemeentewegen (gelegen in het Vlaamse Gewest) door verjaring, of meer precies: op het niet langer verdwijnen van gemeentewegen door verjaring.

Continue reading “Verdwijnen van Vlaamse gemeentewegen door verjaring: een aflopend verhaal”