Lost in Migration: on the Detention of Unaccompanied Alien Minors

Recently, the Belgian press honed in on the fact that the number of unaccompanied alien minors (hereafter: UAM) disappearing in Belgium is still rising. The problem is however not limited to Belgium and the issue reopens the debate on whether UAM should be held in detention or not. This blogpost focuses on recent EU developments in that respect. Continue reading “Lost in Migration: on the Detention of Unaccompanied Alien Minors”

Antwerpse hof van beroep bevestigt hoofddoekenverbod: eerste schot in rechterlijke schoolstrijd?

Op 23 december 2019 werd het verbod op levensbeschouwelijke kentekens in het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs voor de zoveelste maal rechterlijk getoetst. Ditmaal was het de beurt aan twee scholen uit Maasmechelen, waarvan elf leerlingen zich tot de burgerlijke rechter richtten. Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde dat het verbod in die scholen geen disproportionele inperking van de godsdienstvrijheid uitmaakte. Daarmee ging het lijnrecht in tegen de interpretatie die de Raad van State aan die vrijheid gaf in 2014. Een grondige motivering bleef uit.

Continue reading “Antwerpse hof van beroep bevestigt hoofddoekenverbod: eerste schot in rechterlijke schoolstrijd?”