The Gambia’s gamble (part 2): will jurisdictional limits keep the ICJ from ruling on Myanmar’s alleged genocide?

On 11 November, The Gambia filed an application instituting proceedings and requesting provisional measures at the International Court of Justice (ICJ) in relation to the genocide allegedly committed by Myanmar against the Rohingya. In an earlier blogpost, we argued why it makes sense to seize the ICJ in addition to the ICC. In this post, we address the likelihood of success of the request for provisional measures. Continue reading “The Gambia’s gamble (part 2): will jurisdictional limits keep the ICJ from ruling on Myanmar’s alleged genocide?”

The Gambia’s gamble (part 1): introduction to the ICJ-case on Myanmar’s alleged genocide against Rohingya

On 11 November, The Gambia filed an application instituting proceedings and requesting provisional measures at the International Court of Justice (ICJ) concerning the alleged genocide by Myanmar against the Rohingya. This blogpost demonstrates the added value of seizing the ICJ in addition to the ICC. In a second blogpost, we assess the likelihood of success for the request for provisional measures.

Continue reading “The Gambia’s gamble (part 1): introduction to the ICJ-case on Myanmar’s alleged genocide against Rohingya”

Informateur, (Pre)formateur, Bruggenbouwer – over de nood aan ‘Prudent Leaders’ in de Belgische politiek

Het Belgische politieke model kan alleen maar goed functioneren, wanneer er zogenoemde ‘prudent leaders’ aanwezig zijn. Dat zijn politici die bereid zijn om over de taalgrenzen heen op zoek te gaan naar compromissen. Bij gebrek aan dergelijke bruggenbouwers dreigt een verlamming van het systeem. Continue reading “Informateur, (Pre)formateur, Bruggenbouwer – over de nood aan ‘Prudent Leaders’ in de Belgische politiek”

Sorting out the Senate: Some Reflections on a Randomly-Selected Senate

In the ongoing negotiations for a new Belgian federal government, Paul Magnette recently suggested transforming the Belgian Senate into a “Citizens’ Chamber”, where citizens selected by lot (“sortition”) would deliberate on issues of common concern. In this post, Ronald Van Crombrugge offers a clearer perspective of how such a randomly selected senate could contribute to democracy. Continue reading “Sorting out the Senate: Some Reflections on a Randomly-Selected Senate”

The first of many Mammadovs? Reflections on the ECHR infringement procedure

For the first time, the Committee of Ministers has initiated infringement proceedings under Article 46 European Convention on Human Rights (ECHR). It did so in the case of Ilgar Mammadov, an Azerbaijani activist and politician who has spent 1205 days in prison. The European Court of Human Rights (ECtHR) deemed this prison time to be a measure designed by the government to “silence or punish” him. Time to reflect on the proceedings’ potential.

Continue reading “The first of many Mammadovs? Reflections on the ECHR infringement procedure”

Het hoorrecht van de minderjarige: horen, zien en… zwijgen?

In procedures waarin kinderen betrokken zijn, is hun mening van belang voor het oordeel van de rechter.  Daarom heeft elk kind op basis van artikel 12 Kinderrechtenverdrag het recht te worden gehoord in elke procedure die hem aanbelangt.  Dit hoorrecht ligt ook besloten in het in artikel 8 EVRM gewaarborgde recht op eerbiediging van het familieleven. In België regelen de artikelen 1004/1 en 1004/2 Ger.W. het hoorrecht van de minderjarigeDeze blogpost vestigt de aandacht op enkele knelpunten van de Belgische omzetting van dit hoorrecht in het licht van beide genoemde verdragen. Waar de Belgische regeling afwijkt, bestaat het risico op een veroordeling door het EHRM.

Continue reading “Het hoorrecht van de minderjarige: horen, zien en… zwijgen?”