De obscure federale bevoegdheidssfeer – van haar nevelen ontdaan?

In 2020 blaast het Belgische federalisme vijftig kaarsjes uit. Staatshervorming na staatshervorming werden meer en meer federale materies toegekend aan de deelstaten. Na zes etappes beschikken de gemeenschappen en de gewesten over sterke, volwassen instellingen en een ruim scala aan bevoegdheden. Maar wat is vandaag dan nog federaal? Continue reading “De obscure federale bevoegdheidssfeer – van haar nevelen ontdaan?”

To refer or not to refer, that is the (preliminary) question. Why Member States’ judges do not participate in the preliminary ruling procedure

Over the last three decades, the EU preliminary ruling procedure has inspired a colossal amount of research. Despite all the work done on Article 267 TFEU, we still know very little about the motives driving individual judges to submit legal questions to the Court of Justice of the European Union (CJEU). This is mainly because the research on the preliminary ruling procedure has focused too narrowly on country-level data, neglecting the fact that preliminary questions are neither the products of Member States’ governments nor the products of courts, but rather of individual judges. Continue reading “To refer or not to refer, that is the (preliminary) question. Why Member States’ judges do not participate in the preliminary ruling procedure”

Blijft het parlement bij de (godsdienst)les?

Met het kleinst mogelijke verschil – één stem – belette de Senaat eind april dat artikel 24 van de Grondwet voor herziening vatbaar zou worden verklaard. Daardoor kunnen tijdens de komende legislatuur geen wijzigingen worden aangebracht aan de grondwettelijke inbedding van de levensbeschouwelijke vakken binnen het leerplichtonderwijs. Op de conferentie ‘Quelle Constitution après 2019?/Welke Grondwet na 2019?’ gaven Johan Lievens en Adriaan Overbeeke twee aanzetten tot debat over een mogelijke bijsturing van de Grondwet.

Continue reading “Blijft het parlement bij de (godsdienst)les?”

De Brusselse bevoegdheidsknoop: de touwtjes ontward?

De Brusselse institutionele architectuur is complex, ondoorgrondelijk en inefficiënt. Dat is ondertussen genoegzaam bekend. Op de conferentie ‘Quelle Constitution après 2019?/Welke Grondwet na 2019?’ lanceerden Johan Lievens en Karel Reybrouck een gedachtenexperiment om de Brusselse instellingen te vereenvoudigen. In deze blogpost geven zij tekst en uitleg. Continue reading “De Brusselse bevoegdheidsknoop: de touwtjes ontward?”

A telework cure for traffic congestion: telework policies in the Netherlands and Finland to inform a Belgian prognosis

The value of telework for workers, employers and society has been researched extensively. This contribution will focus on the potential impact of telework on commuting and mobility at large. It is worth reminding, however, that telework can cause multiple effects, which often tie into one another. The UK Royal Society for Public Health, for instance, was in favour of home work in order to develop a healthier workforce, which it associates with a less stressful commute. Countries with a high incidence of regular telework seem to have a policy on telework and mobility or its environmental impact. The Belgian government’s position on this is less clear. The need for an evaluation of our current rules on home work could be used to introduce telework as a broader public policy instrument that relates to traffic congestion, environmental issues, workers’ wellbeing, etc. Continue reading “A telework cure for traffic congestion: telework policies in the Netherlands and Finland to inform a Belgian prognosis”