Kunst & Recht: Gedwongen opname. They tried to make me go to rehab but I said no, no, no

In de blogreeks Kunst & Recht maakt elke blogpost de sprong van een element uit de wereld van de kunst in ruime zin naar de wereld van het recht. Vertrekkend van bijvoorbeeld een lied of een schilderij wordt de lezer geleid naar rechtspraak van het EHRM. In deze blogpost doet Amy Winehouses Rehab nadenken over gedwongen medische behandelingen en persoonlijke autonomie. Continue reading “Kunst & Recht: Gedwongen opname. They tried to make me go to rehab but I said no, no, no”

Betuigen wij ook beter onze spijt dan ons te verontschuldigen?

Naar aanleiding van 60 jaar onafhankelijkheid van Congo schreef Koning Filip een brief aan president Tshisekedi waarin hij zijn “diepste spijt” betuigde voor de wonden uit het verleden. Koning Filip bood evenwel geen excuses aan. Deze demarche zet aan tot nadenken. Bestaat er een verschil tussen een spijtbetuiging en een verontschuldiging? Moeten wij ook op onze passen tellen wanneer wij onze excuses aanbieden nadat wij een misstap hebben begaan? Dr. Wannes Vandenbussche licht toe. Continue reading “Betuigen wij ook beter onze spijt dan ons te verontschuldigen?”

Samen meten betekent meer weten over luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit haalt nog niet overal de norm. Dat wordt ons verteld, maar we zien het niet echt. De regering stelt luchtkwaliteitsplannen op, wat de noodzaak van metingen impliceert om de luchtkwaliteit te controleren. Deze metingen worden niet enkel uitgevoerd door de overheid. Ook de burger tracht zijn steentje bij te dragen. Deze initiatieven zijn goed, mits ze maar effectief gehoor krijgen bij de overheid. Ze helpen immers om het probleem minder onzichtbaar te maken. Bovendien is samen meten equivalent aan weten. Want als we niet weten waar het probleem ligt, kan het moeilijk opgelost worden. Continue reading “Samen meten betekent meer weten over luchtkwaliteit”

The protection of human rights: a noble task for courts

“Human Rights Court”, Philipp Heinisch, 2020

On Friday 22 November 2019, a celebration in honour of Paul Lemmens’ emeritus status was held, in the company of many of his friends and colleagues. For this occasion, a number of them wrote a contribution for the wonderful Liber amicorum Paul Lemmens. In a special blog series we have drawn attention to several contributions in this book. To conclude our series, we give the floor to the celebrated emeritus himself.

Continue reading “The protection of human rights: a noble task for courts”

A constitutional joke? Intrusions on (private) life and the role of Parliament in Belgium

On Friday 22 November 2019, a celebration in honour of Paul Lemmens’ emeritus status was held, in the company of many of his friends and colleagues. For this occasion, a number of them wrote a contribution for the wonderful Liber amicorum Paul Lemmens. In this blog series we draw attention to several contributions in this book.  This post constitutes a warning from the social field on the practical consequences of theoretical human rights frameworks, authored by dr. Nathalie Van Leuven.

Continue reading “A constitutional joke? Intrusions on (private) life and the role of Parliament in Belgium”

Timmeren aan de weg naar minder lawaai

Geluid veroorzaakt door vliegtuigen of te luide muziek wordt vaak als hinderlijk ervaren en kan gezondheidsschade veroorzaken. Er bestaan dan ook maatregelen om deze vormen van geluidshinder binnen de perken te houden.  Een andere grote veroorzaker van geluidsoverlast is bijvoorbeeld wegverkeer. Vanaf een zeker geluidsniveau kan het geluid van auto’s, vrachtwagens en andere voertuigen bovenmatig hinderlijk zijn. In Vlaanderen vormt dergelijke overlast zelfs een van de grootste oorzaken van klachten wegens geluidshinder. De vraag rijst of er, net zoals bij vliegtuigen of te luide muziek, ook met betrekking tot wegverkeer geluidsgrenzen zijn opgesteld en of er mechanismen voorhanden zijn om overschrijdingen te sanctioneren.

Continue reading “Timmeren aan de weg naar minder lawaai”

Droit des obligations et procédure civile : les liaisons vertueuses

Les Chaires Francqui permettent à une université belge d’inviter un  professeur issu d’une autre institution à donner dix heures de cours. Cette année académique, la KU Leuven a choisi le Prof. Dr. Jean-François van Drooghenbroeck  (UCL) pour être titulaire d’une des Chaires. Lors de sa leçon inaugurale, il attire l’attention sur les liaisons vertueuses entre le droit des obligations et la procédure civile. Cet article est une adaptation d’une partie de cette leçon. Continue reading “Droit des obligations et procédure civile : les liaisons vertueuses”

Angst mag onze samenleving niet bepalen

Geconfronteerd met de coronacrisis en bang voor een pijnlijke dood door overbelaste ziekenhuizen, zagen allerlei maatregelen het licht. Raf Geenens en Stefan Sottiaux delen in deze blogpost hun zorgen voor de nevenschade en de langetermijngevolgen. Misleid door angst, dreigen we wakker te worden in een samenleving die we niet willen. Waar blijft de tegen-democratie? 

Continue reading “Angst mag onze samenleving niet bepalen”

The Existence of a Judicial Dialogue between the ECtHR and International Investment Arbitration?

On Friday 22 November 2019, a celebration in honour of Paul Lemmens’ emeritus status was held, in the company of many of his friends and colleagues. For this occasion, a number of them wrote a contribution for the wonderful Liber amicorum Paul Lemmens. In this blog series we draw attention to several contributions in this book. This week, dr. Charline Daelman discusses the existence and nature of a judicial dialogue between the European Court of Human Rights and international investment arbitration. Continue reading “The Existence of a Judicial Dialogue between the ECtHR and International Investment Arbitration?”