Lost in Migration: on the Detention of Unaccompanied Alien Minors

Recently, the Belgian press honed in on the fact that the number of unaccompanied alien minors (hereafter: UAM) disappearing in Belgium is still rising. The problem is however not limited to Belgium and the issue reopens the debate on whether UAM should be held in detention or not. This blogpost focuses on recent EU developments in that respect. Continue reading “Lost in Migration: on the Detention of Unaccompanied Alien Minors”

Antwerpse hof van beroep bevestigt hoofddoekenverbod: eerste schot in rechterlijke schoolstrijd?

Op 23 december 2019 werd het verbod op levensbeschouwelijke kentekens in het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs voor de zoveelste maal rechterlijk getoetst. Ditmaal was het de beurt aan twee scholen uit Maasmechelen, waarvan elf leerlingen zich tot de burgerlijke rechter richtten. Het hof van beroep in Antwerpen oordeelde dat het verbod in die scholen geen disproportionele inperking van de godsdienstvrijheid uitmaakte. Daarmee ging het lijnrecht in tegen de interpretatie die de Raad van State aan die vrijheid gaf in 2014. Een grondige motivering bleef uit.

Continue reading “Antwerpse hof van beroep bevestigt hoofddoekenverbod: eerste schot in rechterlijke schoolstrijd?”

Direct or Indirect Discrimination: Same Difference?

Should a finding of indirect discrimination be sanctioned in the same way as a finding of direct discrimination? A recent case confronted the Belgian Constitutional Court with precisely this question. It was asked to consider whether an anti-discrimination law according the same legal effects to a finding of direct and of indirect discrimination creates unconstitutional discrimination. Revisiting the relationship between intent requirements and anti-discrimination law, the Court held that it did not.

Continue reading “Direct or Indirect Discrimination: Same Difference?”

De federale regeringsvorming de impasse voorbij? Suggesties voor de verkenning van andere pistes

Image Credit: https://www.flickr.com/photos/48848037@N04/33697815045/in/photolist-TkL7p8-5DKAXu-cYPngo-cYPkbQ-5DFj4e-7vMCwE-7vMBDW-7vHN3T-7vHLmt-7vHML2-cYPBqs-7vMBGU-7hzYWy-7vHNiV-gVp1C-8pSYub-i43nuu-5DFieM-7vHMxD-gVp1K-7vMAP3-wnJAvD-5DKAdm-5DFg4D-9Mbc9y-cYPsSW-cYPAkG-7vHMjk-7vHNq2-7vMAkq-gVp1D-Bkivht-3Lmdgm-BrFFwN-BS5ip7-8pPPrB-8pPU8P-7hzYvQ-pR53q8-DwgS5d-DwgVCq-yaiSjo-yaq4oV-asaix8-gVp1J-BTP394-AWinFu-BJe3uU-AWi4sf-cYPDSb
De reeds lang durende impasse aangaande de federale regeringsvorming nodigt uit om nieuwe paden te betreden. Waarom niet eens een minderheidsregering uitproberen, eventueel met een beperkt programma voor een beperkte duur? Waarom niet eens een apolitieke bemiddelaar het veld insturen? En moet niet worden gedacht aan de invoering van een deblokkeringsmechanisme om herhaling van dit soort situaties te voorkomen? En kunnen er sowieso al geen stappen worden gezet ter voorbereiding van de latere besluitvorming? In deze blogpost waagt prof. dr. David D’Hooghe zich aan een eerste verkenning.

Continue reading “De federale regeringsvorming de impasse voorbij? Suggesties voor de verkenning van andere pistes”

Which courts are driving legal integration in the EU?

It has long been believed that judges at the lower echelons of the judiciary are the drivers of legal integration in the EU. Yet, Arthur Dyevre and Monika Glavina demonstrate in this blogpost that this is not what the data says, drawing on a new study by Arthur Dyevre, Monika Glavina and Angelina Atanasova. Their analysis of the entirety of preliminary references submitted by domestic courts from 1961 to 2017 demonstrates that although first instance courts did pioneer the preliminary ruling procedure in the early years of European legal integration, they have been overtaken by peak courts, which now dominate the formal interlocutory procedure. In fact, a relatively small club of apex courts accounts for the lion’s share of references submitted to the European Court of Justice. Continue reading “Which courts are driving legal integration in the EU?”

The Gambia’s gamble (part 2): will jurisdictional limits keep the ICJ from ruling on Myanmar’s alleged genocide?

On 11 November, The Gambia filed an application instituting proceedings and requesting provisional measures at the International Court of Justice (ICJ) in relation to the genocide allegedly committed by Myanmar against the Rohingya. In an earlier blogpost, we argued why it makes sense to seize the ICJ in addition to the ICC. In this post, we address the likelihood of success of the request for provisional measures. Continue reading “The Gambia’s gamble (part 2): will jurisdictional limits keep the ICJ from ruling on Myanmar’s alleged genocide?”

The Gambia’s gamble (part 1): introduction to the ICJ-case on Myanmar’s alleged genocide against Rohingya

On 11 November, The Gambia filed an application instituting proceedings and requesting provisional measures at the International Court of Justice (ICJ) concerning the alleged genocide by Myanmar against the Rohingya. This blogpost demonstrates the added value of seizing the ICJ in addition to the ICC. In a second blogpost, we assess the likelihood of success for the request for provisional measures.

Continue reading “The Gambia’s gamble (part 1): introduction to the ICJ-case on Myanmar’s alleged genocide against Rohingya”

Informateur, (Pre)formateur, Bruggenbouwer – over de nood aan ‘Prudent Leaders’ in de Belgische politiek

Het Belgische politieke model kan alleen maar goed functioneren, wanneer er zogenoemde ‘prudent leaders’ aanwezig zijn. Dat zijn politici die bereid zijn om over de taalgrenzen heen op zoek te gaan naar compromissen. Bij gebrek aan dergelijke bruggenbouwers dreigt een verlamming van het systeem. Continue reading “Informateur, (Pre)formateur, Bruggenbouwer – over de nood aan ‘Prudent Leaders’ in de Belgische politiek”